Nazad

Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori

EPA: 960 XXVI
Broj akta: 23-3/20-4
Datum: 16.04.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izvršava u Crnoj Gori

Datum: 16.04.2020.
Broj akta: 960
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Adrijan Vuksanović, Jovanka Laličić, Ervin Ibrahimović, Miloš Nikolić, Danijel Živković

Usmjerenje

Datum: 21.04.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.04.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 30.04.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/4
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 04.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Genci Nimanbegu, Adrijan Vuksanović, Boris Mugoša, Ivan Brajović

Usmjerenje

Datum: 05.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 06.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Milan Knežević, Nebojša Medojević

Usmjerenje

Datum: 06.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Goran Danilović, Goran Radonjić

Amandman

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Andrija Mandić, Milan Knežević, Nebojša Medojević, Danijela Pavićević

Amandman

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branka Bošnjak

Usmjerenje

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 12.05.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/14
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Milan Knežević, Nebojša Medojević

Dopis

Datum: 24.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/15
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Milan Knežević, Nebojša Medojević, Danijela Pavićević

Izvještaj

Datum: 25.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 25.06.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 25.06.2020.
Broj akta: 23-3/20-4/18
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali