Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

EPA: 1003 XXVI
Broj akta: 27-1/20-1
Datum: 09.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 09.06.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Datum: 09.06.2020.
Broj akta: 27-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marija Maja Ćatović, Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 21-1/20-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Usmjerenje

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani Odbora

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/14
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 27-1/20-1/15
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali