Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama

EPA: 1014 XXVI
Broj akta: 27-4/20-1
Datum: 15.06.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama

Datum: 15.06.2020.
Broj akta: 27-4/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.06.2020.
Broj akta: 27-4/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 26.06.2020.
Broj akta: 27-4/20-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 27-4/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 27-4/20-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 27-4/20-1/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali