Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

EPA: 1035 XXVI
Broj akta: 09-2/20-3
Datum: 17.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 17.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman Vlade Crne Gore

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Amandman

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Slaven Radunović

Amandman

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nebojša Medojević

Amandmani

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/11
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Željka Savković

Usmjerenje

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/16
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/15
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Amandman

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/17
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Nedžad Drešević, Suad Numanović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/18
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/19
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksandar Damjanović

Predlog zaključka

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/20
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović, Džavid Šabović, Ranko Krivokapić, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/21
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/22
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/23
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-2/24
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/25
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/26
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman Odbora

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/27
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor zdravstvo, rad i socijalno staranje

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 09-2/20-3/28
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali