Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti

EPA: 1037 XXVI
Broj akta: 25/20-1
Datum: 23.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti

Datum: 23.07.2020.
Broj akta: 25/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.07.2020.
Broj akta: 25/20-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 25/20-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 25/20-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 25/20-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali