Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

EPA: 1041 XXVI
Broj akta: 25/20-3
Datum: 24.07.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 25/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 24.07.2020.
Broj akta: 25/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora

Datum: 27.07.2020.
Broj akta: 25/20-3/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Izvještaj

Datum: 28.07.2020.
Broj akta: 25/20-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.07.2020.
Broj akta: 25/20-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 30.07.2020.
Broj akta: 25/20-3/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 30.07.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali