Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

EPA: 14 XXVII
Broj akta: 09-1/20-1
Datum: 01.10.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija

Datum: 01.10.2020.
Broj akta: 09-1/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada