Nazad

Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama

EPA: 15 XXVII
Broj akta: 09-1/20-2
Datum: 01.10.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama

Datum: 01.10.2020.
Broj akta: 09-1/20-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada