Nazad

Predlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola

EPA: 18 XXVII
Broj akta: 00-35/20-1
Datum: 02.10.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o zabrani fašističkih, neofašističkih i vojnih nacionalističkih organizacija i upotrebe njihovih simbola

Datum: 02.10.2020.
Broj akta: 00-35/20-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Andrija Popović