Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

EPA: 94 XXVII
Broj akta: 33/20-3
Datum: 25.12.2020
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 33/20-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 33/20-3/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Dopis Predsjednika Crne Gore

Datum: 02.01.2021.
Broj akta: 33/20-3/10
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.01.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 20.01.2021.
Broj akta: 33/20-3/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali