Nazad

Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 100 XXVII
Broj akta: 00-72/20-75
Datum: 28.12.2020
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-75
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-75/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo