Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja kandidata sa liste kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca

EPA: 101 XXVII
Broj akta: 00-72/20-41
Datum: 28.12.2020
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja kandidata sa liste kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor vrhovnog državnog tužioca

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-74/20-41
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu