Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

EPA: 120 XXVII
Broj akta: 28-2/21-1
Datum: 25.01.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Datum: 25.01.2021.
Broj akta: 28-2/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.01.2021.
Broj akta: 28-2/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani Vlade

Datum: 23.04.2021.
Broj akta: 28-2/21-1/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada