Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora o Predlogu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 125 XXVII
Broj akta: 00-14/21-10/2
Datum: 01.02.2021
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Mišljenje sa predlogom odgovora o Predlogu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 01.02.2021.
Broj akta: 00-14/21-10/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Ustavni odbor