Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

EPA: 128 XXVII
Broj akta: 26-1/21-1
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Tamara Vujović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet