Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

EPA: 131 XXVII
Broj akta: 26-1/21-2
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Vladimir Martinović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Mišljenje Vlade

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandmani

Datum: 20.04.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Danijela Đurović, Jelena Božović, Zdenka Popović, Tamara Vujović, Božena Jelušić, Suada Zoronjić, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 21.04.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.04.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Božena Jelušić

Usmjerenje

Datum: 24.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.05.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.05.2021.
Broj akta: 26-1/21-2/13
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali