Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

EPA: 132 XXVII
Broj akta: 19-6/21-2
Datum: 03.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Boris Bogdanović, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 03.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Amandman

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 12.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 15.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Izvještaj

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-2/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo