Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

EPA: 138 XXVII
Broj akta: 19-6/21-4
Datum: 10.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 10.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Obavještenje Vlade Crne Gore

Datum: 16.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-4/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada