Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

EPA: 141 XXVII
Broj akta: 16-2/21-2
Datum: 12.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 12.02.2021.
Broj akta: 16-2/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 12.02.2021.
Broj akta: 16-2/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Mišljenje Vlade

Datum: 12.03.2021.
Broj akta: 16-2/21-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada