Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

EPA: 145 XXVII
Broj akta: 16-2/21-3
Datum: 18.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 16-2/21-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 16-2/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo