Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

EPA: 146 XXVII
Broj akta: 19-6/21-5
Datum: 18.02.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.02.2021.
Broj akta: 19-6/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo