Nazad

Predlog zakona o unutrašnjim poslovima

EPA: 153 XXVII
Broj akta: 24-5/21-1
Datum: 25.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o unutrašnjim poslovima

Datum: 25.03.2021.
Broj akta: 24-5/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.03.2021.
Broj akta: 24-5/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo