Nazad

Predlog odluke o zaduživanje Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 162 XXVII
Broj akta: 00-72/21-6
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanje Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-6
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 00-72/21-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo