Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

EPA: 166 XXVII
Broj akta: 33/21-6
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-6/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo