Nazad

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu

EPA: 179 XXVII
Broj akta: 00-72/21-11
Datum: 19.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu

Datum: 19.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-11/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo