Nazad

Predlog finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2020. godinu

EPA: 190 XXVII
Broj akta: 00-72/21-13
Datum: 29.04.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog finansijskog izvještaja sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2020. godinu

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 04.05.2021.
Broj akta: 00-72/21-13/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo