Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

EPA: 243 XXVII
Broj akta: 00-39/21-3
Datum: 12.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

Datum: 12.07.2021.
Broj akta: 00-39/21-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Aleksa Bečić

Usmjerenje

Datum: 15.07.2021.
Broj akta: 00-39/21-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo