Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima

EPA: 244 XXVII
Broj akta: 24-5/21-2
Datum: 15.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima

Datum: 15.07.2021.
Broj akta: 24-5/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Bošković, Nikola Rakočević, Danijel Živković

Usmjerenje

Datum: 16.07.2021.
Broj akta: 24-5/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo