Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku

EPA: 245 XXVII
Broj akta: 23-1/21-4
Datum: 16.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku

Datum: 16.07.2021.
Broj akta: 23-1/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Marta Šćepanović, Miloš Nikolić