Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

EPA: 252 XXVII
Broj akta: 07-1/21-1
Datum: 22.07.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Datum: 22.07.2021.
Broj akta: 07-1/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.07.2021.
Broj akta: 07-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo