Nazad

Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama

EPA: 276 XXVII
Broj akta: 09-1/21-2
Datum: 03.09.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama

Datum: 03.09.2021.
Broj akta: 09-1/21-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 10.09.2021.
Broj akta: 09-1/21-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo