Nazad

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2022. godinu

EPA: 293 XXVII
Broj akta: 00-72/21-35
Datum: 30.09.2021
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2022. godinu

Datum: 30.09.2021.
Broj akta: 00-72/21-35
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.10.2021.
Broj akta: 00-72/21-35/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo