Nazad

Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velike brzine

EPA: 302 XXVII
Broj akta: 10-1/21-1
Datum: 13.10.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velike brzine

Datum: 13.10.2021.
Broj akta: 10-1/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 15.10.2021.
Broj akta: 10-1/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo