Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

EPA: 321 XXVII
Broj akta: 00-39/21-4
Datum: 05.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

Datum: 05.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branko Radulović, Slaven Radunović, Dragan Ivanović, Momo Koprivica, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 05.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Usmjerenje

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Dragan Ivanović

Usmjerenje

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.11.2021.
Broj akta: 00-39/21-4/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 12.11.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali