Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

EPA: 353 XXVII
Broj akta: 01-3/21-1
Datum: 18.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 01-3/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 16.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Marta Šćepanović, Vesna Pavićević, Suzana Pribilović

Usmjerenje

Datum: 17.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 24.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 24.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/12
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali