Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

EPA: 353 XXVII
Broj akta: 01-3/21-1
Datum: 18.11.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 01-3/21-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović

Usmjerenje

Datum: 18.11.2021.
Broj akta: 01-3/21-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo