Nazad

Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2022. godinu

EPA: 405 XXVII
Broj akta: 00-72/21-48
Datum: 30.12.2021
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski plan Centralne banke Crne Gore za 2022. godinu

Datum: 30.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-48
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 30.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-48/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo