Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na kafu

EPA: 407 XXVII
Broj akta: 16-3/22-1
Datum: 10.01.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na kafu

Datum: 10.01.2022.
Broj akta: 16-3/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.01.2022.
Broj akta: 16-3/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo