Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

EPA: 410 XXVII
Broj akta: 23-3/22-2
Datum: 18.01.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 18.01.2022.
Broj akta: 23-3/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 20.01.2022.
Broj akta: 23-3/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo