Nazad

Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

EPA: 462 XXVII
Broj akta: 00-72/22-11
Datum: 29.04.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Finansijski izvještaj sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

Datum: 29.04.2022.
Broj akta: 00-72/22-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2021. godinu

Datum: 29.04.2022.
Broj akta: 00-72/22-11/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 05.05.2022.
Broj akta: 00-72/22-11/2
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo