Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

EPA: 470 XXVII
Broj akta: 16-3/22-6
Datum: 13.05.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 13.05.2022.
Broj akta: 16-3/22-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 25.05.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 06.06.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 08.06.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 15.06.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.06.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 15.06.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali