Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

EPA: 470 XXVII
Broj akta: 16-3/22-6
Datum: 13.05.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Datum: 13.05.2022.
Broj akta: 16-3/22-6
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 25.05.2022.
Broj akta: 16-3/22-6/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo