Nazad

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja povodom konačnog izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa”

EPA: 491 XXVII
Broj akta: 00-63-12/22-19/1
Datum: 15.06.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja povodom konačnog izvještaja Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha „Efikasnost upravljanja sredstvima donacija za suzbijanje korona virusa”

Datum: 15.06.2022.
Broj akta: 00-63-12/22-19/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje