Nazad

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

EPA: 493 XXVII
Broj akta: 23-3/22-4
Datum: 17.06.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola 16 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

Datum: 17.06.2022.
Broj akta: 23-3/22-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 17.06.2022.
Broj akta: 23-3/22-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.06.2022.
Broj akta: 23-3/22-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 23-3/22-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 03.10.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 10.10.2022.
Broj akta: 23-3/22-4/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali