Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu

EPA: 528 XXVII
Broj akta: 00-39/22-4
Datum: 27.07.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 00-39/22-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Danijel Živković, Kenana Strujić - Harbić, Draginja Vuksanović - Stanković

Usmjerenje

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Suzana Pribilović

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Aleksa Bečić, Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.08.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 00-39/22-4/12
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali