Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

EPA: 529 XXVII
Broj akta: 22/22-2
Datum: 27.07.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji organizaciji Crne Gore

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 22/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Danijel Živković, Kenana Strujić - Harbić, Draginja Vuksanović - Stanković

Usmjerenje

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Danijel Živković, Kenana Strujić - Harbić, Draginja Vuksanović - Stanković

Usmjerenje

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marko Milačić

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/11
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Jovanka Laličić, Suzana Pribilović

Amandman

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Aleksa Bečić, Danilo Šaranović

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/13
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/14
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/15
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/16
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/17
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.08.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 16.08.2022.
Broj akta: 22/22-2/18
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali