Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

EPA: 529 XXVII
Broj akta: 22/22-2
Datum: 27.07.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji organizaciji Crne Gore

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 22/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Danijel Živković, Kenana Strujić - Harbić, Draginja Vuksanović - Stanković

Usmjerenje

Datum: 27.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Amandman

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Danijel Živković, Kenana Strujić - Harbić, Draginja Vuksanović - Stanković

Usmjerenje

Datum: 30.07.2022.
Broj akta: 22/22-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo