Nazad

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 547 XXVII
Broj akta: 00-72/22-24
Datum: 29.07.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-72/22-24
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 29.07.2022.
Broj akta: 00-72/22-24/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo