Nazad

Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela

EPA: 563 XXVII
Broj akta: 24-6/22-2
Datum: 01.09.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 02.09.2022.
Broj akta: 24-6/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 26.09.2022.
Broj akta: 24-6/22-2/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Izvještaj

Datum: 27.09.2022.
Broj akta: 24-6/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 24-6/22-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.09.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 24-6/22-2/5
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali