Nazad

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2021. godinu

EPA: 565 XXVII
Broj akta: 00-72/22-25
Datum: 06.09.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2021. godinu

Datum: 06.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-25
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-25/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2020. godinu

Datum: 04.11.2021.
Broj akta: 00-72/21-41
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 07.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-25/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 28.11.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali