Nazad

Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2021. godinu

EPA: 565 XXVII
Broj akta: 00-72/22-25
Datum: 06.09.2022
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2021. godinu

Datum: 06.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-25
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-25/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo