Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima

EPA: 576 XXVII
Broj akta: 14-1/22-2
Datum: 27.09.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putevima

Datum: 27.09.2022.
Broj akta: 14-1/22-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 27.09.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Zakonodavni odbor

Izvještaj

Datum: 01.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Amandman

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Zdenka Popović

Usmjerenje

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 14-1/22-2/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo