Nazad

Plan rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu

EPA: 578 XXVII
Broj akta: 00-72/22-28
Datum: 29.09.2022
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Plan rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2023. godinu

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-28
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 29.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-28/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 17.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-28/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Finansijski plan sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2023. godinu

Datum: 30.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-29
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Finansijski plan sa programom rada Komisije za tržište kapitala za 2023. godinu

Datum: 14.10.2022.
Broj akta: 00-72/22-31
Vrsta dokumenta: Program
Tip predlagača: Ostali

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2023. godinu

Datum: 30.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-30
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali