Nazad

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 615 XXVII
Broj akta: 00-72/22-34
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-34
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-34/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 07.12.2022.
Broj akta: 00-72/22-34/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 00-72/22-34/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 00-72/22-34/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali