Nazad

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

EPA: 615 XXVII
Broj akta: 00-72/22-34
Datum: 15.11.2022
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 15.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-34
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.11.2022.
Broj akta: 00-72/22-34/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo